Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, Trọng những ai biết niệm Di Đà." Đức Thầy

Tác_giả Đề: Cầu Siêu Thân Nhân  (Đọc 42636 lần)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Bài viết: 187
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • WWW
Cầu Siêu Thân Nhân
« vào lúc: 05/10/09 »
Có thể tải dạng PDF phía cuối bài
Lưu ý: Bài nầy trích từ quyển sách "Quê Hương Cực Lạc" của Tỳ Kheo Thích Thiền Tâm.

CẦU SIÊU THÂN NHÂN
(Mỗi tuần thất, thêm mỗi ngày càng tốt)
*

Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào?

Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn.

Dù có mời sư tụng, chính gia đình cũng cần biết nghi thức, bài bản để trợ lực thêm cho người quá cố siêu thoát. Hoặc vì hoàn cảnh eo hẹp về tài chánh, không kham chuyện thù lao, hoặc sét thấy không cần, thì sự thành tâm của gia đình mới là chủ yếu mà kết quả cũng không kém việc nhờ người ngoài. Tuy nghi thức đơn giản, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa và tác dụng vô cùng rộng lớn như sau:

1 – Truớc hết chắp hương xá 3 xá, nguyện trình:

“Hôm nay con làm lễ tuần thất thứ... cho Ông/Bà …(họ tên người quá vãng)... , cầu xin cửu huyền thất tổ chứng minh”

(Xá và cắm hương lên bàn thờ cửu huyền)

2 – Chắp hương, hướng về bàn Phật, xá 3 xá và quỷ xuống khấn nguyện:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật    (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật             (3 lần)
Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, cảm ứng chứng minh. Nay con thành tâm cầu nguyện cho Ông (Bà)... (họ tên người quá vãng)... Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật”.

(Xá, cắm hương lên bàn Phật, rồi chắp tay vào ngực, nguyện tiếp):

“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh … (họ tên người quá vãng)... A Di Đà Phật”    (Đọc 3 lần. Xong lạy 4 lạy)

3 – Đến bàn vong, chắp hương đọc bài chú Vãng Sanh cho vong linh:
   
“Nam Mô A Di Đa Bà Dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.”
Xin tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật


(Xá, cắm hương bàn vong)

Tiếp theo, kêu gọi tên vong linh:

“Hỡi Ông (bà)...(họ tên người quá vãng)... hãy tỉnh thức, đừng sợ hãi và đừng luyến tiếc điều gì ở cõi trần, hãy bình tĩnh niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.” (Lạy 4 lạy)

[Buổi lẽ cầu siêu tại gia đình qua một lần là xong. Ngưng nghỉ một chúc, có thể lập lại lần thứ hai, thứ ba... càng nhiều càng tốt. Nếu gia đình đông người, nên đánh máy to ra, mỗi người một bản để trước mặt mà nguyện vái cũng được.]


CHÚ GIẢI:
A)

Một vạn ức = 10.000 X 100.000 = 1 tỷ.
Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ.
Nhứt thập nhứt vạn = 10 x 10.000 = 100.000
Cửu thiên ngũ bá = 9.000 + 500 = 9.500
Nhứt thập nhứt vạn cửu thiên ngũ bá = 100.000 x 9.500 = 950 triệu
   
Tổng gom hết các câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân ở cỏi Phật đồng tiếp dẫn vong linh. Một câu nguyện tuy ngắn gọn, nhưng ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Nếu thân nhân quan tâm, vì người quá cố, nhơ hằng ngày, hàng tuần thất mà thành tâm cầu nguyện bài Vãng Sanh trên và đồng thời niệm Phật, làm các việc Phước Thiện, rồi hồi hướng cho các vong linh, ắt quyến thuột quá cố của chúng ta sẽ được thoát khổ, siêu lên cỏi Phật. Như vậy kẻ còn người mất điều được lợi ích. Giới trẻ tuy thương kính ông bà cha mẹ, nhưng đâu biết các việc trọng đại nầy. Chính các viẹc đó mới thật sự là hiếu kính sâu xa, mới là phước hiếu vô lương.

B) Sách Tử Thư Tây Tạng nói răng một người không tu hoặc ít tu, trước phút lâm chung, thường mê mang, và sau khi thần thức rời thân thể, cảm thấy vô cũng cô đơn và sợ hãi; đau khổ, khi biết mình đã chết. Do vậy ta cần phóng các “tư-tưởng an-lành” đến cho vong linh bằng cầu nguyện và kêu gọi vong linh đừng sợ hãi, bình tĩnh niệm Phật, trong 49 ngày là thời kỳ còn mang thân trung ấm, chuẩn bị tái sanh.

Hơn nữa, khi thần thức rời khỏi thân là thuộc thể nhẹ, nên ta kêu gọi hay khởi niệm đến vong linh thì vong linh nhận biết được. Ngược lại người sống còn mang xác thân, thuộc thể nặng, nên đôi khi vong linh cũng có đến nói chuyện với ta nhưng ta không nghe được. Chính điều nầy, trong những ngày đầu mới chết, làm cho vong linh tức tối và buồn khổ.

Một điều cần lưu ý là vợ chồng hay con cháu, chưa hẳn ai ai cũng quan tâm, tận tình trợ giúp cho người quá cố siêu thoát. Tốt hơn là lúc còn thở, nên tích cực chuẩn bị trước cho mình, tự cứu lấy mình. Đó là điều bảo đảm nhất.

***

THIÊN THIỆN DĨ HIẾU VI TIÊN
(NGÀN VIỆC THIỆN, THIỆN HIẾU ĐỨNG ĐẦU)
*
Mình làm chữ hiếu mới hay
Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu
Muốn cho tội lỗi mòn tiêu
Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay
Mục Liên cứu mẹ bằng nay
Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi
Ai ai hãy ráng suy....

*

Của tiền chớ có bỏ thêo
Chết rồi tế lễ bò heo làm gì?
Nếu ai biết chữ tu trì
Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn.

      Đức Thầy
« Sửa lần cuối: 03/23/10 gửi bởi admin »
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.
 

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.